Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Johan Lidén (S)

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kultur- och fritidsnämnden ORDFÖRANDE 2024-07-01 2024-12-31
Kommunalråd KOMMUNALRÅD 2024-07-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott ERSÄTTARE 2024-07-01 2026-12-31
Samkultur Sörmland LEDAMOT 2024-07-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen ERSÄTTARE 2024-07-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige LEDAMOT 2022-10-15 2026-10-14
Daniel Engdals musikstipendiestiftelse ORDFÖRANDE 2024-07-01 2026-12-31
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Socialnämndens biståndsutskott 1:E VICE ORDF S 2024-01-01 2024-06-30
Socialnämndens arbetsutskott 1:E VICE ORDF S 2024-01-01 2024-06-30
Socialnämndens biståndsutskott LEDAMOT S 2023-01-01 2023-12-31
Socialnämndens arbetsutskott LEDAMOT S 2023-01-01 2023-12-31