Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Nämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Barn och ungdomar är särskilt prioriterade målgrupper.