Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Liberalerna (L)

Antal personer (17 st)

Efternamn Förnamn
Eriksson Per-Olof
Larsson Tom
Jilsmo Ulla
Frykman Niklas
Graff Andersson Johan
Safari Aza
Svensson Jan
Axelsson Jacob
Ahlström Kristian
Zettervall Svensson Märit
Berglund Alexander
Rydja Sandvik Erika
Cederlöf Camilla
Karlsson Richard
Wretling Anitha
Stääv Thomas
Fagerkvist Kristina