Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kommunstyrelsen (KS) förbereder ärenden som ska beslutas i fullmäktige. KS beslutar i frågor som rör ortens utveckling. Styrelsen har lednings- och samordningsansvar, som delvis innebär att den ska ha uppsikt över andra nämnder och kommunala ekonomin.