Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Socialnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Nämnden ska skapa förutsättningar för att tillgodose invånarnas rätt till social trygghet och aktivt deltagande och påverkan i samhället. Nämndens huvuduppgift är att verka för positiva varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.