Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Märit Zettervall Svensson (L)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Socialnämnden LEDAMOT 2022-01-01 2022-12-31