Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Överförmyndarnämndens främsta uppgift är att bevaka den enskildes rätt att ha tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.