Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Socialnämnden

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

Nämnden ska skapa förutsättningar för att tillgodose invånarnas rätt till social trygghet och aktivt deltagande och påverkan i samhället. Nämndens huvuduppgift är att verka för positiva vakaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.

Uppdrag (19 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Gredfors Göran M ORDFÖRANDE 1
Åkesson Carina SD LEDAMOT 12
Zanganeh Jawad V LEDAMOT 10
Carlsson Magnus S ERSÄTTARE 15
Greijer Heidi C LEDAMOT 7
Palm Clarence S LEDAMOT 6
Utas Peter M ERSÄTTARE 16
Hedenfeldt Oscar MP ERSÄTTARE 18
Wilder Anna S ERSÄTTARE 14
Wretling Helen C ERSÄTTARE 17
Sigurd Sven-Göran SD LEDAMOT 13
Colakovic Sabina M LEDAMOT 9
Jonsson Lotta KD 2.E VICE ORDF 3
Cederfjord Gunilla S LEDAMOT 5
Andersson Göran S LEDAMOT 4
Mamcarz Oliwer M LEDAMOT 8
Zettervall Svensson Märit L LEDAMOT 11
Tuncer Nina S 1:E VICE ORDF 2
Kangas Aila SD ERSÄTTARE 19