Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Torshälla stads nämnd

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Torshälla stads nämnd har en särställning bland kommunens nämnder genom att den har ansvar för de flesta av kommunens verksamheter inom sitt geografiskt avgränsade område.