Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kommunstyrelsen (KS) förbereder ärenden som ska beslutas i fullmäktige. KS beslutar i frågor som rör ortens utveckling. Styrelsen har lednings- och samordningsansvar, som delvis innebär att den ska ha uppsikt över andra nämnder och kommunala ekonomin.

Uppdrag (22 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Abdukani Mohamed MP ERSÄTTARE 22
Elf Charlott SD LEDAMOT 11
Puustinen Jari M 2.E VICE ORDF 3
Tannarp Robin M ERSÄTTARE 18
Helleday Josefine S 1:E VICE ORDF 2
Edlund Mikael S LEDAMOT 7
Salo Åsa M LEDAMOT 9
Svensson Marie S ERSÄTTARE 16
Laufer Peter SD ERSÄTTARE 20
Blomberg Elin SD ERSÄTTARE 21
Gredfors Göran M LEDAMOT 8
Cederlöf Camilla L LEDAMOT 13
Berglund Ann M ERSÄTTARE 19
Chergui Maria V LEDAMOT 14
Hotti Sarita S LEDAMOT 6
Nygren Mikael SD LEDAMOT 10
Brostedt Majo S ERSÄTTARE 17
Nordin Anders C LEDAMOT 15
Hellmark Bo KD LEDAMOT 12
Karlsson Lars-Göran S LEDAMOT 5
Jansson Jimmy S ORDFÖRANDE 1
Fredriksson Kim SD 3.E VICE ORDF 4