Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Kommunstyrelsen (KS) förbereder ärenden som ska beslutas i fullmäktige. KS beslutar i frågor som rör ortens utveckling. Styrelsen har lednings- och samordningsansvar, som delvis innebär att den ska ha uppsikt över andra nämnder och kommunala ekonomin.

Uppdrag (25 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Rydja Sandvik Erika L ERSÄTTARE 21
Fredriksson Kim SD 3.E VICE ORDF 4
Hotti Sarita S 1:E VICE ORDF 2
Svensson Marie S LEDAMOT 6
Brostedt Majo S ERSÄTTARE 16
Berglund Ann M ERSÄTTARE 20
Chergui Maria V LEDAMOT 11
Egnerfors Alf - VIGSEL- FÖRRÄTTARE 25
Krstic Stefan L LEDAMOT 13
Ståhl Ulf M LEDAMOT 10
Laufer Peter SD ERSÄTTARE 22
Jonsson Arne C LEDAMOT 8
Puustinen Jari M 2.E VICE ORDF 3
Nordin Anders C ERSÄTTARE 18
Jansson Jimmy S ORDFÖRANDE 1
Edlund Mikael S LEDAMOT 5
Gredfors Göran M LEDAMOT 9
Hellmark Bo KD INSYNSPLATS 24
Tannarp Robin M ERSÄTTARE 19
Nygren Mikael SD LEDAMOT 14
Karlsson Lars-Göran S LEDAMOT 7
Tuncer Nina S ERSÄTTARE 17
Pettersson Lakso Linus MP INSYNSPLATS 23
Elf Charlotte SD LEDAMOT 15
Forsberg Maria V LEDAMOT 12