Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Eskilstuna Kommunföretag AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2024-06-30

Eskilstuna Kommunföretag AB har det övergripande ansvaret att aktivt stärka ägarkontrollen, öka samverkan och samordning mellan de kommunala bolagen samt förbättra ekonomin och minska risken inom bolagssektorn.