Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31

Nämndens huvuduppgift är att erbjuda kompetensutveckling som leder till arbete och stimulerar till vidare studier samt att verka för positiva vakaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.

Uppdrag (19 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Ahlström Marita S ERSÄTTARE 15
Lindgren Meng Jessica S LEDAMOT 6
Quinteros Reynaldo Garcia MP ERSÄTTARE 19
Safari Aza L ERSÄTTARE 18
Ålander Carina S LEDAMOT 4
Forslöf Maria C LEDAMOT 13
Brock Bengt M LEDAMOT 7
Colakovic Sabina M LEDAMOT 8
Matti Ayd Elias S LEDAMOT 5
Mahmoudi Roja V LEDAMOT 12
Carlsson Anna M ERSÄTTARE 16
Butovska Grace SD ERSÄTTARE 17
Elf Charlott SD 2.E VICE ORDF 3
Pilhjerta Carl SD LEDAMOT 10
Gindemo Åsa KD LEDAMOT 11
Ek Owe S 1:E VICE ORDF 2
Wall Tord SD LEDAMOT 9
Salo Åsa M ORDFÖRANDE 1
Wallin Tommy S ERSÄTTARE 14