Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Valnämnden

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

Valnämnden förbereder och ombesörjer val till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet och folkomröstningar. Därmed fullgör nämnden kommunens uppgift enligt vallagen. Kommunen är indelad i fyra valkretsat och 59 valdristrikt.

Uppdrag (12 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Lundborg Leif C ERSÄTTARE 9
Gillberg Kristina KD INSYNSPLATS 12
Lindqvist Börje M LEDAMOT 6
Laufer Peter SD LEDAMOT 7
Nordh Lillemor C ORDFÖRANDE 1
Palm Clarence S ERSÄTTARE 8
Rytterström Elisabeth L 2.E VICE ORDF 3
Yusufi Naim V ERSÄTTARE 10
Johansson Eva S LEDAMOT 4
Edlund Bernt-Åke M LEDAMOT 5
Alexandersson Daniel S 1:E VICE ORDF 2
Eriksson Birgitta MP INSYNSPLATS 11