Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Nämndens huvuduppgift är att erbjuda kompetensutveckling som leder till arbete och stimulerar till vidare studier samt att verka för positiva vakaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.