Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Valnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Valnämnden förbereder och ombesörjer val till riksdag, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet och folkomröstningar. Därmed fullgör nämnden kommunens uppgift enligt vallagen. Kommunen är indelad i fyra valkretsat och 59 valdristrikt.