Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Gode män vid lantmäteriförrättning - TÄTORTSFRÅGOR

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Hotti Sarita Arbetarepartiet Socialdemokraterna GOD MAN I TÄTORTSFRÅGOR 1
Söderström Ulf Moderaterna GOD MAN I TÄTORTSFRÅGOR 2
Eriksson Per-Olof Liberalerna GOD MAN I TÄTORTSFRÅGOR 3