Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

Nämnden har tillsammans med Torshälla stads nämnd det övergripande ansvaret för vård och omsorg om äldre och vuxna med funktionsnedsättning. Nämnden ska verka för att dessa målgrupper får det stöd de behöver för att kunna leva ett självständigt liv.