Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Sarita Hotti (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-086 65 03 (mobil)
016-710 16 41 (arbete)

Postadress:
Rådjursvägen 21 635 11 ESKILSTUNA
(bostad)
Eskilstuna kommun, Stadshuset 631 86 ESKILSTUNA
(utsändning)

E-post:
sarita.hotti@eskilstuna.se

Bild på Sarita Hotti

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Brottsförebyggande rådet LEDAMOT 2019-01-01 - 2022-12-31
Gode män vid lantmäteriförrättning GOD MAN I TÄTORTSFRÅGOR 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd KOMMUNALRÅD 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige LEDAMOT 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 1:E VICE ORDF 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:E VICE ORDF 2019-01-01 - 2022-12-31
Medaljdelegationen LEDAMOT 2019-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsrådet ERSÄTTARE PERSONLIG 2019-01-01 - 2023-12-31
Mälarens vattenvårdsförbund OMBUD 2019-01-29 - 2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnden ORDFÖRANDE 2020-01-01 - 2020-12-31
Vigsel: borgerlig vigsel, vigselförrättare VIGSEL- FÖRRÄTTARE 2012-02-15 - 2022-12-31