Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Erik Wallenberg (L)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Överförmyndarnämnden ERSÄTTARE 2019-01-01 2022-12-31