Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Nicklas Karlsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
nicklas.karlsson2@eskilstuna.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid lantmäteriförrättning GOD MAN I TÄTORTSFRÅGOR 2019-01-01 - 2022-12-31
Hjälmarens vattenförbund OMBUD 2019-01-01 - 2022-12-31
Hjälmarens vattenvårdsförbund OMBUD 2019-01-29 - 2022-12-31
Mälaren - en sjö för miljoner (MER) Kontaktpolitiker 2019-01-29 - 2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnden LEDAMOT 2020-01-01 - 2020-12-31