Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Marie Svensson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-086 65 20 (mobil)

E-post:
marie.svensson@eskilstuna.se

Bild på Marie Svensson

Uppdrag (18 st)

OrganisationUppdragPeriod
Brottsförebyggande rådet LEDAMOT 2019-01-01 - 2022-12-31
Daniel Engdals musikstipendiestiftelse ORDFÖRANDE 2019-01-01 - 2022-12-31
Eskilstuna Ekeby 2:30 AB OMBUD 2019-07-01 - 2020-06-30
Eskilstuna Energi och Miljö AB OMBUD 2019-07-01 - 2020-06-30
Eskilstuna Energi och Miljö, Elnät AB OMBUD 2019-07-01 - 2020-06-30
Eskilstuna Kommunfastigheter AB OMBUD 2019-07-01 - 2020-06-30
Eskilstuna Kommunföretag AB OMBUD 2019-07-02 - 2020-06-30
Kommunalråd KOMMUNALRÅD 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige LEDAMOT 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning ORDFÖRANDE 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen ERSÄTTARE 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden ORDFÖRANDE 2019-01-01 - 2019-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning ORDFÖRANDE 2019-01-01 - 2019-12-31
Mälarens vattenvårdsförbund ERSÄTTARE OMBUD 2019-01-29 - 2022-12-31
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård ERSÄTTARE 2019-01-01 - 2022-12-31
RAR Sörmland (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser LEDAMOT 2019-04-01 - 2023-03-31
Samkultur Sörmland LEDAMOT 2019-01-01 - 2022-12-31
Servicenämnden ERSÄTTARE 2019-02-14 - 2019-12-31