Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Johan Östman (SD)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid lantmäteriförrättning GOD MAN I TÄTORTSFRÅGOR 2019-01-01 - 2022-12-31
Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt Nämndeman 2016-11-24 - 2019-12-31