Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Thomas Ohlsson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
01642 27 32 (bostad)

Postadress:
Gardistvägen 4 632 36 ESKILSTUNA
(bostad)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodeskommittén LEDAMOT 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning ERSÄTTARE PERSONLIG 2018-10-25 - 2022-10-14
Överförmyndarnämnden ERSÄTTARE 2019-01-01 - 2022-12-31