Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Ulf Norström (V)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndarnämnden ERSÄTTARE 2019-01-01 - 2022-12-31