Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Majvor Gyllhamn (M)

Kontaktinformation

Telefon:
016-35 14 42 (bostad)
070-714 50 07 (mobil)

Postadress:
Stationsvägen 15 632 33 ESKILSTUNA
(bostad)

E-post:
majvor.gyllhamn@telia.com

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Eskilstuna Kommunföretag AB LEKMANNAREVI-SOR ERSÄTTARE 2019-07-03 - 2020-06-30
Kommunrevisionen VICE ORDFÖRANDE 2019-01-01 - 2022-12-31