Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Anders Nordin (C)

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män vid lantmäteriförrättning GOD MAN I JORD- OCH SKOGSBRUKSFRÅGOR 2019-01-01 - 2022-12-31
Hjälmarens vattenförbund ERSÄTTARE OMBUD 2019-01-01 - 2022-12-31
Hjälmarens vattenvårdsförbund ERSÄTTARE OMBUD 2019-01-29 - 2022-12-31
Mälaren - en sjö för miljoner (MER) Kontaktpolitiker 2019-01-29 - 2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnden LEDAMOT 2020-01-01 - 2020-12-31
Sveriges Ekokommuner ERSÄTTARE PERSONLIG 2019-01-29 - 2022-12-31