Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Anne-Cathrine Kaup (SD)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt Nämndeman 2018-04-26 - 2019-12-31
Vård- och omsorgsnämnden ERSÄTTARE 2019-01-01 - 2019-12-31
Överförmyndarnämnden LEDAMOT 2019-01-01 - 2022-12-31