Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Niklas Frykman (L)

Kontaktinformation

Telefon:
070-086 65 07 (mobil)
016-710 19 53 (arbete)

E-post:
niklas.frykman@eskilstuna.se

Bild på Niklas Frykman

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden 2.E VICE ORDF 2017-07-01 - 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2.E VICE ORDF 2017-07-01 - 2018-12-31
Barn- och utbildningsnämndens grundskoleutskott LEDAMOT 2017-07-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2.E VICE ORDF 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning ERSÄTTARE PERSONLIG 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommuninvest i Sverige AB ERSÄTTARE OMBUD 2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnden LEDAMOT 2017-07-01 - 2018-12-31
Politiska gruppledare Politisk gruppledare 2017-07-01 - 2018-12-31
Politiska sekreterare Politisk sekreterare 2015-01-01 - 2018-12-31
Regionförbundet Sörmlands styrelse ERSÄTTARE 2015-01-01 - 2018-12-31