Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Lotta Jonsson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
070-086 65 09 (mobil)
016-710 70 76 (arbete)

Postadress:
Tallvägen 8 640 43 ÄRLA
(bostad)

E-post:
lotta.jonsson@eskilstuna.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige LEDAMOT 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning ERSÄTTARE PERSONLIG 2018-10-25 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen ERSÄTTARE 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott INSYNSPLATS 2015-01-01 - 2018-12-31
Krisledningsnämnden ERSÄTTARE 2015-01-01 - 2018-12-31
Politiska gruppledare Politisk gruppledare 2018-10-15 - 2022-10-14
Politiska sekreterare Politisk sekreterare 2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden 2.E VICE ORDF 2015-01-01 - 2018-12-31
Tuna Kross AB ERSÄTTARE OMBUD 2015-01-01 - 2018-12-31