Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Maria Hopstadius (C)

Kontaktinformation

E-post:
maria.hopstadius@eskilstuna.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Jämställdhetsberedningen VICE ORDFÖRANDE 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige ERSÄTTARE 2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden LEDAMOT 2020-01-01 - 2020-12-31