Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Beredningar, utskott, styrgrupper, delegationer & råd (31 st)

I beredningar, utskott m fl instanser sitter förtroendevalda som är utsedda av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Namn
Mark- och exploateringsutskottet
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens utbildningsutskott
Arvodeskommittén
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens förskoleutskott
Barn- och utbildningsnämndens grundskoleutskott
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Miljö- och räddningstjänstnämndens arbetsutskott
Stadsbyggnadsnämndens beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Torshälla stads nämnds arbetsutskott
Personalutskottet
Natur- och vattenvårdsberedningen
Politisk styrgrupp Bad och Arena
Medaljdelegationen
Trygga Eskilstuna Politiska styrgrupp (KF)
Vänortsdelegationen
Kommunala rådet för interkulturella frågor
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala pensionsrådets arbetsutskott
Jämställdhetsberedningen
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors Arbetsutskott
Minoritetsråd
Landsbygdsråd
Styrgrupp för Fairtrade
Hållbar Jämställdhetsintegrering