Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Beredningar, utskott, styrgrupper, delegationer & råd (19 st)

I beredningar, utskott m fl instanser sitter förtroendevalda som är utsedda av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Namn
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Arvodeskommittén
Kultur- och fritidsnämndens beredning
Stadsbyggnadsnämndens beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Personalutskottet
Natur- och vattenvårdsberedningen
Medaljdelegationen
Brottsförebyggande rådet
Vänortsdelegationen
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala pensionsrådets arbetsutskott
Jämställdhetsberedningen
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
Kommunala rådet för funktionshindersfrågors Arbetsutskott
Minoritetsråd
Landsbygdsråd
Hållbar Jämställdhetsintegrering