Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Stiftelser och fonder (6 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Stiftelsen Barvagården
Stiftelsen Fredrik Lindströms minne
Daniel Engdals musikstipendiestiftelse
Stiftelsen Hem för gamla
Näshultagården AB
Samkultur Sörmland