Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Övrigt (20 st)

Här hittar du övriga instanser som kommunen finns representanter i.

Namn
Begravningsombudsgruppen
Energikontoret i Mälardalen AB
Kommuninvest i Sverige AB
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Gode män vid lantmäteriförrättning
Mälardalsrådet
Patientnämnden
Regionförbundet Sörmlands styrelse
Vårdförbundet Sörmland
Hjälmarens vattenförbund
Hjälmarens vattenvårdsförbund
Mälarens vattenvårdsförbund
Östra Sveriges luftvårdsförbund
RAR Sörmland (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Mälaren - en sjö för miljoner (MER)
Leader Södermanland
Sveriges Ekokommuner
Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt
Vigsel: borgerlig vigsel, vigselförrättare