Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Bolag (12 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Eskilstuna Kommunföretag AB
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Eskilstuna Energi och Miljö, Elnät AB
Eskilstuna Ekeby 2:30 AB
Eskilstuna Logistikpark 4 AB
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB
Destination Eskilstuna AB
Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park)
Eskilstuna logistik och etablering AB
Campus i Eskilstuna AB