Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

Nämnden uppdrag är myndighetsutövning inom områdena avlopp, hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd, miljöövervakning, säkerhet och skydd för de som bor/vistas i kommunen. Omfattar också operativ räddningstjänst vid bränder och olyckor, brandsyn samt sotning.

Uppdrag (19 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Kullstam Anders C LEDAMOT 7
Johannesson Martin SD ERSÄTTARE 19
Gustavsson Björn M ERSÄTTARE 16
Åslund Olov MP LEDAMOT 11
Thörne Ulf M ERSÄTTARE 17
Rydja Sandvik Erika L 2.E VICE ORDF 3
Linnskog Håkan M LEDAMOT 8
Kuutmann Alar V LEDAMOT 10
Plantin Eva-Lena S LEDAMOT 4
Meshko Tony KD ERSÄTTARE 18
Lundkvist Barbro M LEDAMOT 9
Strömqvist Fredrik S ERSÄTTARE 14
Ishaki Ayad S LEDAMOT 5
Bast Karola S LEDAMOT 6
Gustavsson Geerth S ORDFÖRANDE 1
Kronqvist Anders S ERSÄTTARE 15
Ståhl Ulf M 1:E VICE ORDF 2
Elf Fredrik SD LEDAMOT 12
Bergqvist Susanne SD LEDAMOT 13