Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden väljer ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. Nämnden väljer också ordförande och vice ordförande.