Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Kommunala revisorer

Kommunrevisionen består av politiskt valda revisorer som till sin hjälp har yrkesrevisorer. Revisionen granskar samtliga nämnders verksamhet och ekonomi. Därmed är revisionen det yttersta kontrollinstrumentet i kommunen.