Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden avslutas per den 1 juli 2016. KS övertar uppdragen som krisledningsnämnd från och med detta datum. KF beslut §151 den 2016-06-15--16.