Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Eskilstuna Kommunfastigheter AB bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: bostäder, näringslivslokaler, kommunala lokaler och logistik. Torshälla Fastighets AB är ett dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Uppdrag (20 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Andersson Bertil M ORDFÖRANDE 1
Karlsson Benny S 1:E VICE ORDF 2
Bast Karola S LEDAMOT 3
Karlsson Nicklas S LEDAMOT 4
Zetterling Torgny M LEDAMOT 5
Ingårda Håkan C LEDAMOT 6
Eriksson Birgitta MP 2.E VICE ORDF 7
Jonsson Bosse V LEDAMOT 8
Vuolteenaho Seppo SD LEDAMOT 9
Eriksson Bert S SUPPLEANT 10
Mattsson Anna S SUPPLEANT 11
Söderqvist Lars S SUPPLEANT 12
Nyzell Lindskog Anki M SUPPLEANT 13
Bildt Anna C SUPPLEANT 14
Rytterström Elisabeth L SUPPLEANT 15
Gustafsson Tobias SD SUPPLEANT 16
Bröns Tine S LEKMANNAREVI-SOR 17
Karlsson Richard L LEKMANNAREVI-SOR ERSÄTTARE 18
Svensson Marie S OMBUD 19
Hassan Faisal MP ERSÄTTARE OMBUD 20