Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Eskilstuna Kommunföretag AB

Eskilstuna Kommunföretag AB har det övergripande ansvaret att aktivt stärka ägarkontrollen, öka samverkan och samordning mellan de kommunala bolagen samt förbättra ekonomin och minska risken inom bolagssektorn.

Uppdrag (16 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Andersson Lars S ORDFÖRANDE 1
Hotti Sarita S LEDAMOT 2
Karlsson Nicklas S LEDAMOT 3
Holmqvist Johan - 1:E VICE ORDF 4
Lainio Kari M LEDAMOT 5
Buco Maria L 2.E VICE ORDF 6
Vuolteenaho Seppo SD LEDAMOT 7
Laurén Teresa S SUPPLEANT 8
Muhindo Georges Yenga S SUPPLEANT 9
Lindblad Christofer C SUPPLEANT 10
Hamberg Tommy V SUPPLEANT 11
Bergqvist Stefan SD SUPPLEANT 12
Jilsmo Leif M LEKMANNAREVI-SOR 13
Lindahl Ulla S LEKMANNAREVI-SOR ERSÄTTARE 14
Svensson Marie S OMBUD 15
Hassan Faisal MP ERSÄTTARE OMBUD 16