Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens uppdrag är att utveckla och sköta staden på ett sätt som främjar hållbarhet. Här ligger ansvaret för att planera kommunens mark, vatten och trafik. Nämnden ansvarar för bygglov med rådgivning och tillsyn över byggandet i kommunen.

Uppdrag (23 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Hotti Sarita S ORDFÖRANDE 1
Karlsson Nicklas S LEDAMOT 2
Friberg Lisa S LEDAMOT 3
Ek Owe S LEDAMOT 4
Lundström Solveig S LEDAMOT 5
Wikberg Monica M LEDAMOT 6
Dishart David M LEDAMOT 7
Jönsson Tomas M LEDAMOT 8
Tannarp Rickard M LEDAMOT 9
Jonsson Arne C 1:E VICE ORDF 10
Pettersson Lakso Linus MP LEDAMOT 11
Hamberg Joel V 2.E VICE ORDF 12
Svensson Jan L LEDAMOT 13
Vuolteenaho Seppo SD LEDAMOT 14
Sunesson Carola SD LEDAMOT 15
Hansen Viggo S ERSÄTTARE 16
Ekman Daniel S ERSÄTTARE 17
Mahmood Intisar S ERSÄTTARE 18
Biscevic Marko M ERSÄTTARE 19
Nordin Anders C ERSÄTTARE 20
Ekman Maud V ERSÄTTARE 21
Hellmark Bo KD ERSÄTTARE 22
Elf Charlotte SD ERSÄTTARE 23