Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Torshälla stads nämnd

Torshälla stads nämnd har en särställning bland kommunens nämnder genom att den har ansvar för de flesta av kommunens verksamheter inom sitt geografiskt avgränsade område.

Uppdrag (23 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Karlsson Lars-Göran S ORDFÖRANDE 1
Ikonen Eine S 1:E VICE ORDF 2
Koskivuori Sirkka S LEDAMOT 3
Thorstenson Leif S LEDAMOT 4
Rydberg Ajakainen Annika S LEDAMOT 5
Berglund Ann M LEDAMOT 6
Ristander Gunnel M LEDAMOT 7
Monéus Kjell M LEDAMOT 8
Madsen Kaj M LEDAMOT 9
Ellfolk Tommy C LEDAMOT 10
Hedenfeldt Nina MP 2.E VICE ORDF 11
Pohjola Solveig V LEDAMOT 12
Stääv Thomas L LEDAMOT 13
Elf Charlotte SD LEDAMOT 14
Bergqvist Susanne SD LEDAMOT 15
Strandberg Maj-Lis S ERSÄTTARE 16
Svensson Rolf S ERSÄTTARE 17
Pettersson Jonny S ERSÄTTARE 18
Tahsin Muhammed M ERSÄTTARE 19
Eriksson Magnus M ERSÄTTARE 20
Bergsten Jan MP ERSÄTTARE 21
Ehrlin Paula KD ERSÄTTARE 22
Laufer Peter SD ERSÄTTARE 23