Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Stadsbyggnadsnämnden

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

Nämndens uppdrag är att utveckla och sköta staden på ett sätt som främjar hållbarhet. Här ligger ansvaret för att planera kommunens mark, vatten och trafik. Nämnden ansvarar för bygglov med rådgivning och tillsyn över byggandet i kommunen.

Uppdrag (19 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Söderqvist Lars S ERSÄTTARE 15
Eftekhari Hassan S LEDAMOT 6
Nordin Anders C LEDAMOT 7
Chergui Maria V 2.E VICE ORDF 3
Lundborg Leif C ERSÄTTARE 17
Andersson Torbjörn M LEDAMOT 8
Laufer Peter SD LEDAMOT 12
Karlsson Nicklas S LEDAMOT 4
Sollenberg Olof M ERSÄTTARE 16
Vuolteenaho Seppo SD LEDAMOT 13
Westerberg Ulf M 1:E VICE ORDF 2
Wiking Oscar SD ERSÄTTARE 19
Andersson Benny MP LEDAMOT 11
Al-Yafeai Ruu S ERSÄTTARE 14
Hotti Sarita S ORDFÖRANDE 1
Hellmark Bo KD ERSÄTTARE 18
Mäkipää Sirpa S LEDAMOT 5
Drago Monéus Paola M LEDAMOT 9
Svensson Jan L LEDAMOT 10