Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) förbereder ärenden som ska beslutas i fullmäktige. KS beslutar i frågor som rör ortens utveckling. Styrelsen har lednings- och samordningsansvar, som delvis innebär att den ska ha uppsikt över andra nämnder och kommunala ekonomin.

Uppdrag (24 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Jansson Jimmy S ORDFÖRANDE 1
Hotti Sarita S 1:E VICE ORDF 2
Puustinen Jari M 2.E VICE ORDF 3
Fredriksson Kim SD 3.E VICE ORDF 4
Edlund Mikael S LEDAMOT 5
Svensson Marie S LEDAMOT 6
Karlsson Lars-Göran S LEDAMOT 7
Jonsson Arne C LEDAMOT 8
Gredfors Göran M LEDAMOT 9
Ståhl Ulf M LEDAMOT 10
Chergui Maria V LEDAMOT 11
Forsberg Maria V LEDAMOT 12
Krstic Stefan L LEDAMOT 13
Nygren Mikael SD LEDAMOT 14
Elf Charlotte SD LEDAMOT 15
Brostedt Majo S ERSÄTTARE 16
Tuncer Nina S ERSÄTTARE 17
Nordin Anders C ERSÄTTARE 18
Tannarp Robin M ERSÄTTARE 19
Berglund Ann M ERSÄTTARE 20
Rydja Sandvik Erika L ERSÄTTARE 21
Laufer Peter SD ERSÄTTARE 22
Lahti Marielle MP INSYNSPLATS 23
Hellmark Bo KD INSYNSPLATS 24