Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Eskilstuna Kommunföretag AB

Eskilstuna Kommunföretag AB har det övergripande ansvaret att aktivt stärka ägarkontrollen, öka samverkan och samordning mellan de kommunala bolagen samt förbättra ekonomin och minska risken inom bolagssektorn.

Uppdrag (19 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Andersson Lars S ORDFÖRANDE 1
Holmqvist Johan - 1:E VICE ORDF 2
Bohlin Lars SD 2.E VICE ORDF 3
Hotti Sarita S LEDAMOT 4
Hammarberg Lars-Göran S LEDAMOT 5
Wågström Ann-Sofie S LEDAMOT 6
Tuncer Nina S LEDAMOT 7
Ohlsson Thomas C LEDAMOT 8
Andersson Bertil M LEDAMOT 9
Bengtsson Mats - LEDAMOT 10
Hamberg Tommy V LEDAMOT 11
Hellmark Bo KD LEDAMOT 12
Gustafsson Tobias SD LEDAMOT 13
Vuolteenaho Seppo SD LEDAMOT 14
Abdukani Mohamed MP ADJUNGERAD 15
Svedbjörk Margareta C LEKMANNAREVI-SOR 16
Gyllhamn Majvor M LEKMANNAREVI-SOR ERSÄTTARE 17
Svensson Marie S OMBUD 18
Jonsson Arne C OMBUD 19