Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Eskilstuna Kommunföretag AB

Eskilstuna Kommunföretag AB har det övergripande ansvaret att aktivt stärka ägarkontrollen, öka samverkan och samordning mellan de kommunala bolagen samt förbättra ekonomin och minska risken inom bolagssektorn.