Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Överförmyndarnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Överförmyndarnämndens främsta uppgift är att bevaka den enskildes rätt att ha tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Uppdrag (10 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Karlsson Bengt M LEDAMOT 3
Kaup Anne-Cathrine SD LEDAMOT 5
Ternert Gunilla M ORDFÖRANDE 1
Stålberg Noresson Barbro M ERSÄTTARE 7
Andersson Leif S LEDAMOT 4
Vakant SD ERSÄTTARE 10
Norström Ulf V ERSÄTTARE 9
Klason Anja S 1:E VICE ORDF 2
Zettervall Svensson Märit L ERSÄTTARE 8
Gustafsson Thomas S ERSÄTTARE 6