Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Eskilstuna Energi och Miljö AB levererar el, värme, kyla, VA, bredband, biogas och återvinningstjänster i kommunen. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Återvinning, Stadsnät, Vatten och Avlopp, Värme, Energitjänster, Support samt Service.